TE GJITHA  LLOJET E DRITAREVE NE INTERALUMIN

Zgjidhje solide dhe elegante për projekte të shkallës së ndryshme

SPECIALE

M9800

SMARTIA M9800 është një sistem me palosje pa izolim termik me mekanizëm funksionimi të varur lart dhe e përshtatshme për konstruksione normale dhe të mëdha.

SPECIALE

M19800

Ky është një sistem dere me palosje me mekanizëm funksionimi të varur lart dhe e përshtatshme për konstruksione normale dhe të mëdha.