Sistem fasade me performance te larte SMARTIA M7

PERSHKRIMI

SMARTIA M7 ështe nje sistem fasade I kompletuar per eficensë të lartë energjike, e cila ofron nje kualitet te lartë konstruktiv me me cmime te arsyeshem duke permbushur të gjitha kerkesat e sigurise

GJENERIKE

ESTETIKE
Standarde

GJERESIA E DUKSHME E JASHTME
50 mm

SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME
Ngarkesa ± 2 KN/m2

PERSHKUESHMERIA E UJIT
RE 1200

PERSHKUESHMERIA E AJRIT
AE

REZISTENCA NDAJ VJEDHJES
RC4

LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Element për mbajtës xhami ose silikon struktural

UF
nga 1,0 deri në 2,3 W/m²K

GJERESIA E KOLLONES
28 deri në 250 mm

LLOJI I INSTALIMIT
Standarte

INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
973

LLOJET E TIPOLOGJIVE
fikse dhe me hapje

PESHA MAKSIMALE
180 Kg

GJERESIA E TRAVERSES
16,5 deri në 257,5 mm

INERCIA MAKSIMALE E JASHTME E KORNIZES
2788

TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme