COMFORT M4 sistem fasade e izoluar termikisht

PERSHKRIMI

M4 është sistem fasade I izoluar termikisht me kas të varur për montim më të shpejt.

GJENERIKE

ESTETIKE
Strukturale

Karakteristikat Teknike
GJERESIA E DUKSHME E JASHTME
55 mm
Performancë
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME
Ngarkesa ± 2 KN/m1

PERSHKUESHMERIA E UJIT
R6, dritare 9A

PERSHKUESHMERIA E AJRIT
Class 4

REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
C4

Karakteristikat

GJERESIA E TRAVERSES
47 deri në 154 mm

INERCIA MAKSIMALE E JASHTME E KORNIZES
501

LLOJET E TIPOLOGJIVE
fikse dhe me hapje

GJERESIA E KOLLONES
49 deri në 139 mm

INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
68

UF
nga 3,7 W/m²K

LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Silikon struktural

PESHA MAKSIMALE
180 Kg

TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme