Sistem fasade COMFORT M3 për montim më të shpejt

PERSHKRIMI

M3 është nje sistem gjysme struktural I izoluar termikisht me kanata qe varen per instalim më të shpejt

GJENERIKE

ESTETIKE
Gjysëm -Strukturale

Karakteristikat Teknike
GJERESIA E DUKSHME E JASHTME
55 mm

Performancë
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME
Ngarkesa ± 2 KN/m1

PERSHKUESHMERIA E UJIT
R6

PERSHKUESHMERIA E AJRIT
Class 4

REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
C4

Karakteristikat
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Kasë alumini e vazhduar

GJERESIA E KOLLONES
49 deri në 139 mm

INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
68

UF
nga 3,7 W/m²K

PESHA MAKSIMALE
180 Kg

INERCIA MAKSIMALE E JASHTME E KORNIZES
501

LLOJET E TIPOLOGJIVE
fikse dhe me hapje

GJERESIA E TRAVERSES
47 deri në 154 mm

TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme